Blik arbejde


Vi udfører mange forskelle former for inddækninger.

Her har vi håndlavet en kvist inddækning som har flere runde buk og kanter.

Inddækninger som denne kræver vi kommer forbi og laver meget nøjagtige opmålinger. Forberedelserne kan tage lige så langt tid som selv monteringen, i dette tilfælde længere.

 

Fjernvarme Service

I hverdagen ser vi mange anlægsformer. Igennem tiden er kravet til Deres fjernvarmeanlæg steget. Styring og opbygning er vores hoved focus.

Læse Mere

Mere om .... Alternativ energi

Måske skal Deres gamle oliefyr skrottes. Læs her hvorfor De skal vælge alternativ energi, f.eks. Jordvarm- eller luft/vandanlæg. Fordele er mange...

Læse Mere

Gas

Vores gasarbejde består primært i eftersyn, reparationer samt indregulering af gaskedel - Dette er vi eksperter i.

Læse Mere

Blik Arbejde

Med faglige stærke blikkenslager i firmaet er dette en af vores helt store forcer. Tagrender, nedløb og inddækninger (wakaflex/zink) vi laver alt.

Læse Mere

Vandstik & målerbrønde

Vi servicere i dag flere vandværker, med henblik på vandledninger, vandmålere, jordledninger samt målerbrønde. Vi har fast en mand på disse opgaver.

Læse Mere